Tagastamisreeglid

Tarbija taganemisõigus

Pärast tellimuse kättesaamist on Tarbijal õigus Veebipoes sõlmitud müügilepingust taganeda 14 päeva jooksul. Tulenevalt võlaõigusseaduse § 53 lg-s 4,loetletud tingimustest ei ole õigus Tarbijal taganeda lepingust 14 päeva jooksul muuhulgas, kui tarbijale on spetsiaalselt valmistatud eri nõuetest ja tingimustest tulenevaid tooteid. Näiteks optilise kaablid, mis on valmistatud spetsiaalselt Kliendi nõutud mõõdule või muul Kliendi nõutud viisil või tingimustel.

14-päevase tagastamisõiguse kasutamiseks ei tohi Klient tellitud kaupa kasutada muul viisil, kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks viisil nagu see on lubatud kauba testimiseks füüsilises poes.

Kui kaupa on kasutatud muuks otstarbeks kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks või sellel on kasutamise või kulumise märke, on Müüjal õigus alandada tagastatavat tasu vastavalt kauba väärtuse vähenemisele.

Kauba tagastamiseks tuleb Kliendil esitada ostust taganemise avaldus, kasutades vormi, mille leiate siit Taganemise avaldus; ja saatke avaldus e-posti aadressile info.ee@hexatronic.com 14 päeva jooksul peale kauba kättesaamist.

Kauba tagastamise kulud kannab Klient, välja arvatud juhul, kui tagastamise põhjus seisneb asjaolus, et tagastamisele kuuluv kaup ei vasta tellitule (nt vale või defektiga kaup).

Tarbija peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama Müüjale tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud kauba vedajale edastamaks see Müüjale.

Müüja tagastab tagastatava kauba kättesaamisel Kliendile viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel arvates taganemisavalduse saamisest, kõik Kliendilt lepingu alusel saadud tasud.

Müüja võib keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni on müügilepingu esemeks oleva kauba tagasi saanud või kuni Klient on esitanud tõendid, et on kauba tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.

Kui Klient on sõnaselgelt valinud Veebipoe pakutud kõige odavamast tavapärasest asja kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea Müüja Kliendile tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.

Müüjal on õigus taganeda müügilepingust ning nõuda Kliendilt tagasi kaup, kui kauba hind Veebipoes on eksituse tõttu märgitud oluliselt alla kauba turuhinna.

Pretensiooni esitamise õigus

Müüja vastutab Kliendile müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas juba kauba üleandmise hetkel ning mis ilmneb kuni 2 aasta jooksul, alates kauba üleandmisest Kliendile.

Kliendil on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda konkreetse kauba garantiiperioodi jooksul Müüja poole, saates e-kirja aadressile info.ee@hexatronic.com.

Veebipood vastab Kliendile esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hiljemalt 15 päeva jooksul.

Müüja ei vastuta puuduste eest, mis on tekkinud pärast kauba üleandmist Kliendile.

Veebipood vastab Kliendile esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hiljemalt 15 päeva jooksul.